Konkurs 1/1.1.1/2021. Opracowanie innowacyjnego, samosortującego kosza na śmieci

Start / Projekty unijne / Konkurs 1/1.1.1/2021. Opracowanie innowacyjnego, samosortującego kosza na śmieci

Konkurs 1/1.1.1/2021. Opracowanie innowacyjnego, samosortującego kosza na śmieci

Numer konkursu:

POIR.01.01.01-00-0806/21

Wartość projektu:

3 231 757.50

Kwota dotacji:

2 370 533.00 PLN

Okres realizacji od:

listopad, 2021

Okres realizacji do:

grudzień, 2023