Energetyka. Konkurs 4.1.2 w Konsorcjum z KMB Catalyst, Instytutem Energetyki oraz Politechniką Śląską

Start / Projekty unijne / Energetyka. Konkurs 4.1.2 w Konsorcjum z KMB Catalyst, Instytutem Energetyki oraz Politechniką Śląską

Energetyka. Konkurs 4.1.2 w Konsorcjum z KMB Catalyst, Instytutem Energetyki oraz Politechniką Śląską

Numer konkursu:

POIR.04.01.02-00-068/17-00

Wartość projektu:

Rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego sposobu intensyfikacji spalania paliw stałych

Kwota dotacji:

1 mln zł PLN

Okres realizacji od:

luty, 2019

Okres realizacji do:

grudzień, 2021

W ramach projektu realizowanego w Konsorcjum z Politechniką Śląską, Instytutem Energetyki oraz firmą KMB Catalyst sp. z o.o. opracowana zostanie technologia intensyfikacji spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Rozwiązanie wykorzystuje autorski cieczowy intensyfikator spalania oraz specjalistyczny układ do jego nebulizacji. Technologia wpłynie korzystnie na sprawność oraz elastyczność kotła oraz poprawi parametry fizykochemiczne popiołu i żużlu poprzez zmniejszenie zawartości składników palnych. Ponadto dzięki możliwości ograniczenia emisji CO2 oraz NOx projekt ma charakter proekologiczny.