Energetyka. Konkurs 6/1.1.1/2020 w Konsorcjum z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Start / Projekty unijne / Energetyka. Konkurs 6/1.1.1/2020 w Konsorcjum z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Energetyka. Konkurs 6/1.1.1/2020 w Konsorcjum z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

Numer konkursu:

POIR.01.01.01-00-2064/20-00

Wartość projektu:

9 967 305.10

Kwota dotacji:

7 901 480.10 PLN

Okres realizacji od:

kwiecień, 2021

Okres realizacji do:

wrzesień, 2023